KALİTE YÖNETİMİ

İlcan Ahşap; kalite yönetim sistemi kapsamında yer alan tüm faaliyet alanlarında müşteri odaklı çalışmayı ilke edinerek, teknolojisini, insan kaynaklarını ve tedarikçilerini sürekli geliştirmeyi, ürünlerinin ve hizmetlerinin en üst kalite seviyesinde sürekliliğini ve gelişimini sağlamayı temel amaç edinmiştir. Organizasyonunu, bu temel amaç çerçevesinde süreçleri, tarafları ve riskleri tespit etmek ve en aza indirgemek amacıyla kurar.

Organizasyonu içinde yer alan çalışanlarının yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından faydalanmak üzere verimliliklerini arttırmak, eğitim ve diğer faaliyetlerle gelişmelerine imkan tanımak için, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak memnuniyetlerini ve aidiyetlerini sağlar.

Kalite Politikası kapsamında uygulamayı taahhüt ettiğimiz temel ilkeler;

  • Faaliyet alanına giren her sektörde, iş süreçlerini yapılandırırken çevreyle dost uygulamalar oluşturmak, gerekli önlemleri almak ve sürdürülebilir bir gelecek kurmak için tüm çalışanların ve işbirliği içinde olunan her seviyedeki iş ortağının çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına katkı sağlamak
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirilmek, teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttıracak eğitimleri gerçekleştirmek
  • Şirketin hedeflerine uyumu sağlamak için kalite politikasını sürekli gözden geçirmek
  • Uygulanabilir müşteri şartları ile birlikte yasal mevzuat şartlarını sağlamak
  • Kalite sisteminin etkin bir şekilde uygulanması ile sürekli aynı kalitede ürünleri ürettiğinin güvencesini vererek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek